Miroslav Kašiak

Miroslav Kašiak

Miroslav sa po štúdiu informatiky v Bratislave začal aktívne zaujímať o ekohospodárstvo. V Zaježovej začínal už v roku 1996 aktivitou v rôznych občianskych združeniach, kde spolu so svojou manželkou dnes žijú vo vlastnoručne postavenom dome zo slamených balíkov. Neskôr jeho prácu pre občianske združenia nahradili aktivity ako konzultácie a praktická pomoc v oblasti prírodného staviteľstva, ťažba alternatívnych mien a obchodovanie s nimi (Bitcoin a pod.), sprevádzanie exkurzií, či tvorba web stránok. V súčasnosti je už dva roky zamestnaný ako softvérový vývojár vo fínskej firme, ktorá mu umožňuje pracovať aj z domu. Miroslav nám príde porozprávať o tom ako prepája technológie s na prvý pohľad technologicky izolovanou komunitou v Zaježovej. Prídte spolu s nami nahliadnuť za dvere komunity jednoduchého života.