Alexandr Flek

Alexandr Flek

Alexandr Flek je evanjelický kazateľ, teológ, biblista, prekladateľ, vydavateľ. Pochádza z ateistickej intelektuálnej rodiny, počas dospievania žil bohémskym životom, na základe biblického svedectva o Ježišovi konvertoval na kresťanskú vieru. Viedol charizmatické spoločenstvo, neskôr vyštudoval biblistiku, dnes pôsobí ako kazateľ vo viacerých protestantských zboroch. Zaslúžil sa o nový preklad biblie do češtiny - Bible21, ktorá sa stala v Čechách v r. 2008 bestsellerom, predalo sa jej viac ako 73 700 kusov. Vedie občianské združenie Biblion, ktoré vydáva preklad Bible 21. V roku 2018 mu vyšla kniha parafrázi biblických príbehov – Parabible. Je hlavným prekladateľom Bible21 - preklad Biblie do súčasnej češtiny. Cieľom bolo podať posolstvo tak, aby sa stalo bližším a prirodzenejším pre dnešnú generáciu. Minulý rok vyšla Alexandrovi Flekovi kniha s názvom Parabible. Do určitej miery ide o provokatívnu parafrázu Biblie. Príbeh Ježiša Krista v nej zasadzuje do súčasných reálií Česka.