Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.

Stanislav Zvolenský je rímskokatolícky arcibiskup-metropolita Bratislavskej arcidiecézy a predseda Konferencie biskupov Slovenska. Pochádza z Trnavy. Vyštudoval teológiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. V roku 1982 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kaplán v Galante a Hlohovci, v rokoch 1990 až 1992 bol farárom v Bratislave-Vajnoroch. Študoval teológiu v Innsbrucku a cirkevné právo na Gregoriánskej univerzite v Ríme. V roku 2004 sa stal pomocným biskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy. V roku 2008 sa stal arcibiskupom novovzniknutej Bratislavskej arcidiecézy a metropolitom Západnej cirkevnej provincie. Oba úrady zastáva dodnes.