Hanna Ghoneim

Hanna Ghoneim

Otec Hanna Ghoneim je kňaz melchitskej gréckokatolíckej cirkvi zo Sýrie. Pred vypuknutím vojny v Sýrii absolvoval vo Viedni doktorandské štúdium z teológie a niekoľko rokov pastoračne pôsobil v Rakúsku. V r. 2011 sa vrátil do Sýrie, ale už o rok neskôr bola jeho farnosť v Haraste (8 km východne od Damasku) ovládnutá islamistami a všetci kresťania boli vyhnaní zo svojich domovov. O. Ghoneim následne preniesol svoje pôsobisko do Viedne, kde slúži miestnej melchitskej komunite, prednáša o situácii kresťanov v Sýrii a organizuje materiálnu pomoc na ich podporu.