Lýdia Pilková

Lýdia Pilková

Lydka Pilková pochádza z Golianova pri Nitre. Je manželkou, matkou 4 detí a pracuje ako projektová manažérka. Popri tom sa dlhodobo angažuje v pomoci hendikepovaným a sociálne slabším skupinám. Členstvo v Európskej únii považuje za výhodné a dôležité pre Slovensko. Jej najväčšou prioritou je, aby boli kresťanské hodnoty posilnené aj v európskej politike. Rovnako sa chce zamerať na riešenie problematiky dlhodobej práceneschopnosti práve hendikepovaných a znevýhodnených ľudí. Aby týmto ľuďom bolo umožnené vrátiť sa na trh práce.