MUDr. Ludmila Lázničková

MUDr. Ludmila Lázničková

MUDr. Ludmila Lázničková je katolícka gynekologička pôsobiaca v Brne. Založila Centrum naděje a pomoci (CENAP), ktoré ponúka zdravotné poradenstvo a pomoc v súvislosti s tehotenstvom, materstvom a rodičovstvom. Je poprednou českou špecialistkou v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva a v liečení porúch plodnosti. Svoju prácu vykonáva v súlade s morálnym učením katolíckej cirkvi napriek tomu, že je to v jej odbore veľmi náročné.