Jaroslava Trajerová

Jaroslava Trajerová

Jaroslava Trajerová, z českého "Hnutí pro život". Je vedúcou projektu "Nesoudíme, pomáhame", ktorý si získal popularitu a uznanie aj za hranicami Česka. Čím je tento projekt výnimočný? Aj o tom bude hovoriť J. Trajerová.