F6

F6

Služba rómsko-slovenskej evanjelizačnej kapely F6 vzišla z pôsobenia Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave pod vedením o. Martina Mekela. Pri vzniku kapely v marci 2007 sa rozhodli, že chcú byť Božími bojovníkmi. Názov kapely vychádza z pasáže Božieho slova, kde sa píše o Božej výzbroji (List Efezanom 6,10-20). Ich víziou je zmierenie rómskeho a slovenského národa.