František Guldan

František Guldan

František Guldan sa narodil v Nitre (1953). Venuje sa komornej maľbe, ilustrácii, mozaike, zváranej plastike a kultúrnej publicistike. Žije vo Svätom Juri. Od roku 1974 vystavuje maľby vytvorené autorskou technikou (patinovaná asambláž), plastiky, kresby a grafiku (B-klub, Tatran, Smena, Čedok, podchod Klariská, Dom umenia - všetko v Bratislave, Olomouc, Praha, Nitra), je členom združenia Gerulata. Po Novembri 89 bol redaktorom Verejnosti a poverený vedením SNG (1990). Od 1991 tvorí v slobodnom povolaní. Nasleduje množstvo výstav doma i v zahraničí (Praha, Viedeň, Mníchov, Ottawa, Nitra, Poprad, Medzilaborce, Michalovce, Humenné, Zvolen, Šahy, Brusel, Paríž, Amsterdam, New York). Ceny: Čestné uznanie na medzinárodnej výstave Súhry 1992 za dielo Cela (s J. Kodoňom a B. Krausom), Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2002 v kategórii obnova - reštaurovanie za obnovu pamätníka Chatama Sofera v Bratislave (navrhnutý zápis do UNESCO). Realizácie: Kaplnka Charity na Kapitulskej, Pocta Karlovi Krylovi, Obetiam fašizmu a komunizmu Námestie Slobody, Kríž Robertovi Remiášovi, Pomník nenarodeným deťom Modrý kostolík všetko v Bratislave, Kaplnka sestry Zdenky Dolný Ohaj, Nádvorie európskych kultúrnych vrstiev Átrium Šahy.