Diblikovci.min-350x350.format-jpeg.jpg

Františka a Karel Diblíkovci

Františka Diblíková, psychologička a psychoterapeutka, Karel Diblík, ekonóm. Manželia a Rodičia štyroch detí vo veku 6-12 rokov. Ako manželia vedú kurz - Up2Me pre tínedžerov, ktorý spája sexuálnu a emocionálnu výchovu.