Teatro Colorato

Teatro Colorato

Teatro Colorato tvoria mladí profesionálni divadelníci, absolventi vysokých umeleckých škôl a herci bratislavských i mimobratislavských divadiel. Jedným z cieľov divadla je spájať mladých umelcov, talentovaných tvorcov i skúsených profesionálov z rôznych divadiel (ktorí by možno inak nemali možnosť tvorivo sa stretnúť), a vytvárať tak platformu pre spoluprácu, ktorej výsledkom budú hodnotné umelecké produkcie. Má ambíciu prinášať na javisko zaujímavé, živé, dynamické inscenácie prepletené humorom a úsmevným pohľadom na svet. Dôležitým výrazovým prvkom je minimalizmus, scénická skratka, metafora, obraz a hudba. V súčasnosti už má Teatro Colorato v repertoári  niekoľko úspešných inscenácií, s ktorými sa - okrem početných repríz v domácom prostredí - malo možnosť prezentovať aj v zahraničí.