Dankovci

Pavol a Ivana Dankovci

Manželia Dankovci pôsobili v Tanečnom divadle ATak, ktoré Pavol založil v roku

1998 a viedol ho až po ukončenie jeho činnosti v roku 2019. Spolu s manželkou

Ivanou v ATak-u tancovali takmer 10 rokov. Túžba pretancovať sa do neba a tancom

vydávať svedectvo o Božej láske ich sprevádza naďalej...