Oleksiy Kurzakov

Narodil sa v roku 1982 v Solotvyno (Ukrajina, Zakarpatská oblasť). V rokoch 2000 - 2007 študoval základnú filozofiu a teológiu v kňazských seminároch v Maďarsku (Jáger) a na Ukrajine (Užhorod). V novembri 2007 bol vysvätený za kňaza gréckokatolíckej Mukačevskej eparchie. Po krátkom pastoračnom účinkovaní vo viacerých farnostiach od jesene roku 2008 pokračoval v štúdiu cirkevného práva na Katolíckej univerzite v Budapešti. V roku 2012 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Po skončení noviciátu v Ružomberku (2012 - 2014) bol zaradený do bratislavskej jezuitskej komunity. V súčasnosti vyučuje cirkevne právo na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Nestratil však kontakt s domovinou, pravidelne na Ukrajinu cestuje a aktívne organizuje humanitárnu pomoc pre obete vojnového konfliktu.