Štefan Bučko final.jpg

Štefan Bučko

Štefan Bučko je slovenský herec, recitátor a moderátor. Po absolvovaní štúdia herectva na VŠMU sa stal členom činohry SND, kde pôsobí dodnes. Okrem hereckej kariéry tiež predáva svoje skúsenosti študentom Divadelnej fakulty VŠMU, predovšetkým v oblasti javiskovej reči a umeleckého prednesu.