Miklós Duray.jpg

Miklós Duray

Miklós Duray sa narodil v Lučenci v roku 1945. V roku 1971 doštudoval odbor Geológia na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1977 získal doktorský titul z Geochémie. Dlhoročne pôsobil ako geológ pre štátnu firmu Doprastav. Pán Duray patril medzi politicky aktívne osobnosti od svojej mladosti. Za svoje politické aktivity bol počas socializmu aj väzobne stíhaný. Po novembri 89 bol poslancom vo Federálnom Zhromaždení a viackrát aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju aktívnu politickú kariéru ukončil v roku 2010 a začal prednášať na univerzite v Šoproni.