IMG_0333.jpeg

Slavomír Gregorík

Slavomír Gregorík je podpredseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha, je členom SLH. Vyštudoval európske štúdiá na Univerzite Komenského so záverečnou prácou o vplyve diplomacie Svätej Stolice na riešenie migračnej krízy v EÚ. V súčasnosti študuje politológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Spolupracuje tiež s Nadáciou Antona Tunegu - kresťanskodemokratickým think-tankom, ktorý odkaz Antona Tunegu a otcov Európy – Róberta Schumana a Konrada Adenauera aktualizuje v dnešnej dobe.