1-Martin-Štrbák.jpg

Opát Ambróz Martin Štrbák

Opát Ambróz Martin Štrbák je jediný aktívny opát na Slovensku. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach, neskôr katolícku teológiu na Slovensku aj vo Viedni. V roku 1991 vstúpil do rehole premonštrátov a o 6 rokov neskôr bol vysvätený za kňaza. V roku 2009 a vo veku 37 rokov bol zvolený za opáta Rádu premonštrátov. Pôsobil ako učiteľ hudby na konzervatóriu aj na Univerzite Komenského. V roku 2015 bol vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. Je riaditeľom Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach, venuje sa aj podnikateľskej činnosti.