Maria_Calfova.jpeg

Mária Čalfová

Mária Čalfová je koordinátorka projektu ekonomiky spoločenstva na Slovensku. Je to medzinárodný projekt, ktorého základným cieľom je, prostredníctvom vytvárania spoločenstva na všetkých úrovniach podniku, prispieť k vykoreniu chudoby a sociálnej nespravodlivosti vo svete. Projekt sa inšpiruje a chce kráčať podľa vzoru prvej kresťanskej komunity z Jeruzalema, „nikto medzi nimi nebol núdzny“ (Sk 4, 32-34). V minulosti Mária pôsobila v miestnej komunite v Brazílii a pracovne navštívila Keňu, v Afrike. S manželom Pavlom a štyrmi deťmi býva momentálne v Košiciach.