Helen M. Alvaré

Helen M. Alvaré

Helen M. Alvaré je profesorka práva na George Mason University, prednáša na rôznych univerzitách a pravidelne prispieva do amerických médií. Je poradkyňou Svätej stolice v záležitostiach týkajúcich sa žien, manželstva a rodiny a úcty k ľudskému životu a konzultantkou programu News televíznej stanice ABC. V minulosti pôsobila ako poradkyňa pre Americkú konferenciu katolíckych biskupov v prípadoch súvisiacich s adopciami, eutanáziou a zákonmi, týkajúcimi sa vzťahu štátu a cirkví. 10 rokov pracovala pre sekretariát Pro-Life Activities a predsedala komisii vyšetrujúcej prípady sexuálneho zneužívania v arcidiecéze Philadelphia. Vo svojej vedeckej práci sa pravidelne venuje súčasným kontroverzným otázkam súvisiacim s manželstvom, rodičovstvom a novými reprodukčnými metódami. Na Slovensko prichádza so sériou prednášok na rôzne témy.