Dominik Roman Letz

Dominik Roman Letz

Dominik Roman Letz je v súčasnosti bratom v Bratislavskom konvente dominikánskeho rádu a slúži ako kaplán vo farnosti Bratislava – kalvária. Študoval teológiu a botaniku. Pracuje ako vedecký pracovník pre Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. V rámci svojho odboru vyučoval na viacerých slovenských univerzitách. Je členom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Okrem toho pôsobí ako správca vydavateľstva Dominikáni. Je autorom knihy „Verný pravde“, ktorá pojednáva život slovenského dominikána Pia Krivého.