garcar.jpg

Jakub Garčár

Jakub Garčár SJ je jezuitský kňaz, ktorého poslaním je dávanie duchovných cvičení
a dočasné plnenie funkcie sekretára Provinciála slovenských jezuitov a ekleziálneho
asistenta Komunity kresťanského života CVX na Slovensku.
Hovorí o sebe: „Už z pohľadu na mňa je jasné, že som chodiaca reklama na Exodus 90: muž
tichej modlitby, prísnej askézy a ochoty zdieľať svoje vnútro v bratskom spoločenstve
s druhými.“