foto_od_stana-1200x675.jpg

Petra Badániová

Od roku 2013 pôsobí ako psychologička v Poradni ALEXIS. Venuje sa neplánovane tehotným ženám, ale tiež tým, ktoré o nenarodené dieťa prišli, (či už spontánnym alebo umelým potratom). Momentálne je na rodičovskej dovolenke.