sr. Iveta Fides Strenková CJ.jpg

Iveta Fides Strenková

Iveta Fides Strenková je členkou rehoľného spoločenstva Congregatio Jesu. Vyštudovala teológiu v Košiciach a svoju lásku a záujem o Božie slovo mohla ďalej rozšíriť štúdiom v Ríme. Doktorát z Biblickej teológie ukončila na Pápežskej Univerzite sv. Gregora. Päť rokov pôsobila ako riaditeľka Katolíckeho biblického diela na Slovensku a dva roky vyučovala na GTF v Prešove. Aktívne spolupracuje na projektoch Komentáre k Starému zákonu a jej radosťou je deliť sa s Božím slovom vo formačných a pastoračných aktivitách pre rôzne skupiny.