Igor Kupec.jpg

Igor Kupec

Na Karlovej univerzite vyštudoval odbor Štúdiá občianskej spoločnosti. Je tiež absolventom Sokratovho inštitútu. Ako grafický dizajnér a kreatívec sa angažoval v mnohých sociálnych a spoločenských projektoch: Iniciatíva poď na dvor, Za slušné Slovensko, projekt Únik 9 a iné. Je spoluautorom murálnej maľby, ktorá vznikla pri príležitosti návštevy pápeža Františka. Jeho tvorbu nájdete na: www.igorkupec.sk.