Peter Žatkuľák.jpg

Peter Žatkuľák SDB

Kňaz Peter Žatkuľák je členom saleziánskej komunity bývajúcej na sídlisku Luník IX v Košiciach. Spolu so spolubratmi a ďalšími dobrými ľuďmi vytvárajú vzťahy s miestnymi obyvateľmi a tak sa učia prejavom vzájomnej úcty a napomáhajú k dôstojnejšiemu životu.