Pavol Rankov

Pavol Rankov

Pavol Rankov je medzinárodne oceneným autorom poviedok a románov. Jeho román Matky sa dotýka tém materstva a hodnoty ľudského života. Je docentom na Filozofickej fakulte UK v oblasti knižničných vied.