Miroslav Šidlo

Miroslav Šidlo

Miroslav Šidlo je vicerektor a ekonóm kňazského seminára v Nitre. Predtým pôsobil ako tajomník biskupa Viliama Judáka. Aktuálne si robí doktorát z pastorálnej teológie na RKCMBF UK a prednáša pastorálnu teológiu na tej istej fakulte. Miroslav je spoluautorom vedeckej publikácie „Trpiaci svedkovia viery“, ktorá mapuje prenasledovaných kňazov nitrianskej diecézy počas komunizmu.