Ľudmila

Ľudmila je bývalá prostitútka, ktorá sa do biznisu dostala pre alkoholizmus jej rodičov a traumatické detstvo. V sexbiznise hľadala východisko z absentujúcej lásky rodičov a aj bývalého partnera. Bude hovoriť o tom, čo prostitútky reálne zažívajú a aké sú ich skutočné motívy pre vstup do sexbiznisu. Dozvieme sa pravdu o pozadí sex biznisu, v protiklade s tým, čo prezentujú niektoré hlasy v spoločnosti snažiace sa prostitúciu legalizovať a zľahčovať. Povieme si, čo to reálne znamená pre ženu byť prostitútka.