Lucia Berdisová

Lucia Berdisová

Doktorka Lucia Berdisová vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, kde aj od roku 2005 pôsobí na Katedre ústavného práva a v roku 2010 tu získala titul PhD. Pracuje aj na Ústave štátu a práva SAV a v odbornej práci sa venuje ústavnému právu Slovenskej republiky, vybraným otázkam práva EÚ a právnej filozofii.