Michal Patarák

Michal Patarák

MUDr. Michal Patarák pracuje ako psychiater v Psychiatrickej klinike FNsP FDR BB. V minulosti bol aj psychiatrom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Psychiatriu  aj vyučuje na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti pre odbornú i laickú verejnosť. Je predsedom Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, vedeckým sekretárom Sekcie alkoholizmu a drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a členom dozornej rady Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Odborne sa venuje najmä neuropsychiatrii, ale aj hraničným oblastiam, ako sú neurobiologické základy psychických procesov, filozofické súvislosti a spirituálne aspekty psychiatrie. O psychológii a psychiatrii aktívne bloguje a zapája sa do verejnej diskusie.