Alexander Tomský

Alexander Tomský

Český politológ, publicista a prekladateľ. V exile vo Veľkej Británii vyštudoval medzinárodné vzťahy na London School of Economics a tomistickú filozofiu na London Institute of Education. Pôsobil ako profesor sovietológie a europských politických dejín na Keston College. V 80. rokoch založil a viedol londýnske exilové vydavateľstvo Rozmluvy a pomáhal pašovať zakázanú literatúru do Československa. Pracoval ako poradca premiérky Margaret Thatcher pre strednú a východnú Európu. Po páde železnej opony prednášal na New York University v Prahe a pôsobil v niekoľkých vydavateľstvách. Preložil a zostavil niekoľko kníh aforizmov anglických autorov, najmä G. K. Chestertona. Teraz sa venuje predovšetkým téme masovej migrácie, pričom sa nebojí používať politicky nekorektný jazyk. Svoje komentáre publikuje v časopisoch E15, Týždeň a na svojom blogu. Tvrdí, že Európania nepotrebujú spoločný "superštát".