Juraj Valachy

Juraj Valachy

Študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte (1998) Univerzity Komenského v Bratislave a titul získal v oblasti teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, finančnej a poistnej matematiky. Pokračoval v postgraduálnom štúdiu na inštitúte CERGE-EI Karlovej univerzity v Prahe, kde v roku 2001 získal titul Master of Applied Economics. V roku 2000 získal štipendium od spoločnosti Coca-Cola. Pracoval ako ekonomický analytik v Poľnobanke, ďalej ako výskumník na univerzite CERGE a na Národohospodárskom ústave Akadémie vied ČR. V súčasnosti pracuje ako ekonomický analytik Tatra banky.