buriankovci.IMG_6264.jpg

Andrej a Gabriela Buriankovci

Gabriela a  Andrej Buriankovi sú manželmi 29 rokov, počas ktorých sa stali rodičmi šiestich detí. Angažujú sa prostredníctvom projektu Akadémia rodiny vo vzdelávaní rodičov v oblasti výchovy. Majú viacročné skúsenosti s organizovaním letných rodinných pobytov so zameraním na podporu rozvoja rodičovských zručností v oblasti výchovy a vzťahov pod názvom Rodinné leto. Spolupodielali sa v Bratislave na založení súkromnej materskej školy zameranej na personalizované vzdelávanie v kresťanskom duchu. Gabriela pracuje v oblasti poradenských a konzultačných služieb zameraných na vzdelávanie a výchovu, Andrej pracuje v oblasti IT.