Kolégium Antona Neuwirtha

Kolégium Antona Neuwirtha

Kolégium Antona Neuwirtha organizuje vzdelávacie programy pre študentov vysokých a stredných škôl a mladých profesionálov s cieľom všestranného rozvoja ich osobností. Vlajkovým programom Kolégia je dvojročný internátny program pre študentov vysokých škôl. Študenti vďaka nemu získavajú priestor i čas na osobnostný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite ďalších talentovaných mladých ľudí a môžu prehlbovať svoj duchovný život. Súčasní študenti KAN sú iniciátormi a organizátormi BHDlight. Počas podujatia sa budú starať o chod akcie: od Taizé spevov, cez pozývanie okoloidúcich, až po ponuku teplých nápojov.