Simona Nečasová

Simona Nečasová

Simona Nečasová je koordinátorkou medzinárodného hnutia Fashion Revolution na Slovensku, do ktorého je zapojených už vyše 80 krajín sveta. Cieľom Fashion Revolution je, aby bol módny priemysel krásny nie len na pohľad ale i zvnútra – etický, transparentný a udržateľný. Od roku 2015 sa Simona spolu s dobrovoľníkmi snaží šíriť túto myšlienku aj na Slovensku. Všetkých vyzýva, aby sa zamysleli nad tým, odkiaľ naše oblečenie pochádza, kto a za akých podmienok ho vyrobil. Jej snahou je, aby si ľudia opäť začali vážiť hodnotu oblečenia. Simona tvrdí, že "každá zmena sa začína od seba a ako my žijeme, tak pretvárame aj naše okolie."