Peter Osuský

Peter Osuský

Peter Osuský je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, vysokoškolský pedagóg a lekár, bývalý prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a bývalý prorektor Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluautorom viacerých odborných monografií a člen autorského kolektívu Encyklopédia Beliana. Je nositeľom Zlatej Jánskeho plakety a členom Slovenskej olympijskej akadémie a Slovenského olympijského výboru. V minulosti bol predsedom Zväzu slovenských filatelistov. Je ženatý a má 4 deti.