William E. Carroll

William E. Carroll

Dr. William E. Carroll je profesorom na Oxfordskej Univerzite na Fakulte teológie a náboženstva a členom Inštitútu Tomáša Akvinského. Prednáša teológiu a vedu v centre pre štúdium katolíckej teológie Blackfriars Hall, Univesity of Oxford. Sústreďuje sa na recepciu aristotelovskej vedy v stredovekom islame, judaizme a kresťanstve a na vývoj náuky o stvorení ex nihilo, ako aj na vplyv stredovekých diskusií o stvorení a prírodných vied na súčasnú analytickú vedu. Zaoberá sa aj výskumom fenoménom Galileo a inkvizíciou.

Je autorom viacerých kníh. V Slovenčine mu vyšla publikácia s názvom Stvorenie a veda (2012).