Anna Medvecká (sr. Adriána)

Anna Medvecká (sr. Adriána)

Je rehoľná sestra- dominikánka, známa skôr pod rehoľným menom sr. Adriána. Je riaditeľkou gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košicach.