Mária Dudová

Mária Dudová

Profesionálna HR manažérka, ktorá posledný polrok strávila dobrovoľníckou prácou v Ríme, mieste zrodu Komunity Sant'Egidio. Toto laické spoločenstvo je postavené na 3 pilieroch: modlitbe, chudobných a mieri. Na Slovensku sa venuje najmä ľuďom bez domova, s ktorými sa snaží budovať priateľstvá a príjimať ich takých akí sú. Za 10 rokov svojho pôsobenia sa rozšírili z Bratislavy do ďalších 5 miest kde sa stretajú so svojimi kamarátmi na ulici, ich pomoc je čisto dobrovoľnícka.