Martin K.

Martin K.

16 r., do šiesteho ročníka bol bežným žiakom, od siedmeho do deviateho ročníka sa vzdelával doma a v súšasnosti navštevuje 1.ročník strojníckej priemyslovky.