Samuel Abrahám

Samuel Abrahám

Samuel Abrahám (1960) je rektorom Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií (BISLA) a zároveň jedným z najvýznamnejších slovenských politológov. Študoval v Kanade na University of TorontoCarleton University, kde získal doktorát v odbore politickej filozofie a komparatívnej politiky. V roku 1990 bol pri založení katedry politológie na Univerzite Komenského. V rokoch 1996 – 2006 založil a viedol Výberový vzdelávací spolok. Od roku 1996 rediguje a vydáva časopis Kritika & Kontext. Je spoluzakladateľom združenia ECOLAS, ktoré združuje okolo 20 európskych vzdelávacích inštitúcií. Vydal knihy Pokus o analýzu slovenskej spoločnosti (Kalligram 2002) a Resetované Slovensko. Čistá teória vs. politická prax (Kalligram 2012), kde analyzuje vplyv politickej kultúry na politický život.