Peter Broz

Peter Broz

Pracuje ako politický poradca Branislava Škripeka v Európskom parlamente. Dlhodobo pôsobil v evanjelizačných spoločenstvách, najskôr ako vedúci, neskôr ako regionálny koordinátor Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Dlhodobo sa venuje agende prenasledovaných kresťanov vo svete, ktorej sa chce venovať aj ako poslanec európskeho parlamentu. Z jeho doterajšieho pôsobenia v Európskom parlamente je presvedčený, že Európska únia potrebuje injekciu nádeje a hodnôt, ktoré stáli pri jej vzniku. Verí, že v spolupráci s kresťanmi z ďalších národov vieme k tomu spoločne prispieť.