Paulína Lukáčová

Paulína Lukáčová

Paulína Lukáčová má vyštudovanú misijnú a charitatívnu prácu. Pri prednáške o profesionálnom rodičovstve jej zahorelo srdce pre toto povolanie, a tak sa rozhodla spraviť si kurz profesionálneho náhradného rodiča. Keďže vedela, že bez pomoci samotného Boha to nedá, veľakrát sa modlila s otázkou, či má do toho naozaj ísť a pýtala si o rôzne znamenia, ktoré sa jej vždy potvrdili. Nakoniec sa vzdala úspešne našliapnutej kariéry a rozhodla sa počúvať Boží hlas v jej vnútri. Aké znamenia dostala od Boha, ktoré ju presvedčili? Čo prináša práca profesionálneho náhradného rodiča slobodnej 29 ročnej mladej žene?