Rastislav Blažej

Rastislav Blažej

Momentálne vedie v Slovenskej sporiteľni oddelenie Sociálnej banky. Zameriava sa na podporu a financovanie začínajúcich podnikateľov ako aj financovanie sociálnych podnikov.