Kamil Žiška.jpg

Kamil Žiška

Kamil Žiška je slovenský divadelný režisér, autor, hudobník, textár a dramaturg. Vyštudoval Divadelnú fakultu VŠMU, spolupracoval s viacerými slovenskými divadlami, vrátane vlastného kabaretného súboru Túlavé divadlo, ktoré spoluzakladal v roku 1996. Je nositeľom viacerých divadelných ocenení. Vo svojej tvorbe sa zameriava na motívy zo života významných slovenských spisovateľov a spisovateliek, no venuje sa bábkovému divadlu a tvorbe pre deti a mládež. Je tiež aktívny v ochotníckych súboroch v Hornej Strede a Modranke.