Boris Németh

Boris Németh sa zaoberá dokumentárnou a reportážnou fotografiou, ktorej počiatky siahajú do roku 2006 k sérii o resocializačnom zariadení Antona Strholca, Flash of Light. Tento vizuálne veľmi presvedčivý dokumentárny cyklus je jedným z jeho prvých a zároveň prelomových. Počas nasledujúcich dvoch rokov venoval Németh pozornosť projektu Slovníkový dokument. Nafotografované snímky dopĺňal definíciou z výkladového slovníka dodávajúcou fotografiám nové súvislosti, ktoré by inak zostali neodhalené. V rokoch 2007 až 2011 vznikla Némethova „slovenská“ séria Slovakia im lovin it, zatiaľ čo začína pracovať na projekte Europe. Cyklu, ktorý prepája niekoľko európskych krajín, sa venuje do týchto dní. V súčasnosti pokračuje v dokumentárnom projekte, ktorý mapuje vizuálne, sociálne a kultúrne premeny Slovenska. Boris Németh vystavoval na Slovensku a vo viacerých zahraničných krajinách (napr. Mexiko, Francúzsko, Poľsko, Grécko, Nemecko), pôsobil v Poľsku a v Holandsku ako artist in residence. Je zastúpený v SNG.