tomasrusnak.jpg

Tomáš Rusňák

Hovorí o sebe: ,,Som milované Božie dieťa, manžel, otec, homo viator - človek putujúci životom k večnosti." Je fascinovaný svätým Františkom z Assisi, túži po integrálnom a prirodzenom živote vo vzťahu k Bohu, k sebe, k blížnym a prírode. Pracuje ako Health Coach a štrukturálny terapeut podľa metodiky Anatomy Trains. Koučuje ľudí v oblasti pohybu, výživy, životosprávy a prevencie. Fascinovaný sv. Vincentom Pallottim túži prepojiť mystiku-duchovno s apoštolátom a prakticky pomáhať. Hľadá prienik cez aplikáciu sekulárnych a vedeckých právd s kresťanskými a duchovnými pravdami, hodnotami a čnosťami do jednoty pre plnší, vitálnejší, integrálny a vyváženejší život na pozemskej ceste v čo najlepšej príprave na prechod do večnosti. Je spoluautorom publikácie a konceptu Born to MUV.