profSkoviera.jpg

Martin Škoviera

Martin Škoviera je profesorom matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského kde aktuálne pôsobí ako vedúci Katedry informatiky. Vo svojej vedeckej práci sa venuje hlavne teórii grafov, kombinatorike a diskrétnej matematike. Okrem toho sa vo voľnom čase aktívne venuje cirkevnej hudbe a pôsobí ako dirigent gréckokatolíckeho katedrálneho zboru Chrysostomos.