Aufrichtova.jpg

Zuzana Aufrichtová

Zuzana Aufrichtová je rodená Staromešťanka a v súčasnosti zastáva funkciu starostky Starého mesta v Bratislave. V minulosti pôsobila ako poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja. Vyštudovala architektúru–urbanizmus a takmer 20 rokov sa venuje územnému rozvoju a manažmentu rozvojových projektov. Svojho času skritizovala netransparentné procesy na bratislavskom magistráte ako jeho odborná zamestnankyňa, kvôli čomu musela následne z magistrátu odísť. Za svoje hlavné priority vo svojej aktuálnej funkcií považuje bezpečnosť, zlepšovanie verejných priestorov, transparentnosť a efektívnosť. Má tri deti. Svoj voľný čas najradšej venuje rodine.