ukielski.jpg

Paweł Ukielski

Paweł Ukielski (38), poľský historik a politológ, je zástupcom riaditeľa  Múzea Varšavského povstania a pracovníkom Ústavu politických štúdii Poľskej akadémie vied. Prednáša v Collegium Civitas. Zaoberá sa stredoeurópskymi a východoeurópskymi tranzíciami, Česko-slovenskými vzťahmi a politikou pamäti. Je autorom kníh Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie podziału Czechosłowacji, 2007 (Zamatový rozvod. Úloha politických elít v procese rozdelenia Českoskolovenska, 2007) a 1989 – Jesien Narodów, 2009 (Jeseň národov, 2009). Publikuje v poľských a európskych vedeckých časopisoch. Je jedným z tvorcov Múzea Varšavského povstania.

V októbri 2005 mu bola poľským ministerstvom kultúry udelená bronzová medaila "Gloria Artis" za jeho prínos v ochrane poľského kultúrneho a národného dedičstva.